15. 6. Konzultační třídní schůzky Horní Datyně 14:00 - 17:00

 • 1. stupeň - od 14:00 do 17:00
 • 2. stupeň - od 14:00 do 17:00
13. 6. Konzultační třídní schůzky Vratimov

Zápis do školní družiny pro školní rok 2022/2023

 

Přihlášky

Průběh dvoukolového zápisu

Informace po ukončení zápisu

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

Úplata ve školní družině

 

Přihlášky (k dispozici pro stažení)

 1. Přihláška do odpolední školní družiny (od 11:35 do 16:30)
 2. Přihláška do ranní družiny (od 6:30 do 7:40). Škola může otevřít pouze dvě oddělení školní družiny, přednost budou mít žáci z nižších ročníků a žáci s pravidelnou účastí.

 

Průběh dvoukolového zápisu

 1. v Bakaláři najdou rodiče anketu, ve které si zvolí způsob předání přihlášky:
 • s osobní účastí v pátek 13. května. V tomto případě si rodič zvolí čas pro předání.
 • přihlášku předá dítě své vychovatelce ve škole také v pátek 13. května.
 1. zápis s osobní účastí proběhne v pátek 13. května 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. Dostavit se mohou rodiče, kteří chtějí získat podrobnější informace. K osobnímu zápisu se dostaví k zadnímu vchodu do školní družiny. S sebou si přinesou vyplněnou přihlášku, případně ji mohou vyplnit ve škole.

 

Anketa v Bakaláři – volba času osobní návštěvy

 1. Anketa v telefonní aplikaci
 • Rodič se přihlásí pod svým profilem, nikoli pod profilem svého dítěte.
 • V nabídce zvolí modrou ikonu s názvem „Ankety“. Zvolí záložku „Vyplňování anket“. V tuto chvíli ho aplikace přesměruje na webové stránky školy.
 1. Anketa přes webové stránky
 • Rodič se přihlásí pod svým profilem, nikoli pod profilem svého dítěte.
 • V levém sloupečku zvolí možnost "Ankety", vyjede roleta a zvolí "Vyplňování anket".
 • Pokud rodič nemá přihlašovací údaje, na hlavní stránce www.bakalari.zsvratimov.cz pod přihlašovacími údaji zvolí možnost "Zapomenuté heslo" a v e-mailu, který uvedl škole, najde znaky pro přihlášení a pod nimi odkaz pro vytvoření hesla. Po rozkliknutí tohoto odkazu si rodič vytvoří vlastní heslo pro Bakaláře.

 

Informace po ukončení zápisu

Jestliže po uzavření 1. kola nebude naplněna kapacita školní družiny, bude vyhlášen termín pro 2. kolo zápisu.

Seznam přijatých dětí do školní družiny bude zveřejněn na internetových stránkách školy pod jejich registračními čísly.

Úplatu za školní družinu je možné platit od data zveřejnění přijetí žáků do školní družiny nejpozději do 25. 8. 2022. Zaplacení úplaty je podmínkou pro přijetí dítěte do školní družiny.

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

 • Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
 • V případě naplnění kapacity ŠD mají přednost žáci 1. a 2. ročníku, poté žáci 3., 4. a 5. ročníku. Přednost mají vždy žáci nižšího ročníku. U žáků ve stejném ročníku mají přednost ti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni (v případě naplněné kapacity se nepřijímají děti, jejichž matky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené), děti se zdravotním postižením, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
 • V případě vyloučení dítěte ze ŠD v průběhu předchozích let ze závažných důvodů bude žák přijat pouze v případě nenaplnění kapacity ŠD.
 • V jiných než výše uvedených případech rozhoduje o přijetí podle individuální situace ředitelka školy.
 • Podmínkou přijetí žáka k docházce do školní družiny je řádné provedení platby školného v termínu na účet školy.

 

Úplata ve školní družině

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Měsíční výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Školné se platí vždy předem. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

Celková úplata za ranní a odpolední družinu

Úplata za ranní a odpolední družinu ve výši Kč 130,-- měsíčně je splatná předem:

1. splátka za období září až prosinec ve výši Kč 520,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.

2. splátka za období leden až červen ve výši Kč 780,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.

Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši Kč 1.300,-- na celý školní rok (splatný do 25. 8. běžného roku).

 

Úplata za samostatnou ranní družinu

Úplata za ranní družinu ve výši Kč 50,-- měsíčně je splatná předem:

1. splátka za období září –prosinec ve výši Kč 200,--je splatná do 25. 8. běžného roku.

2. splátka za období leden –červen ve výši Kč 300,--je splatná do 20. 1. běžného roku

Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši 500,-Kč na celý školní rok splatný do 25. 8. běžného roku.

 

Způsob úhrady

Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 1142002006/2700.

Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída.

Variabilní symbol: 2222.

Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.

 

Snížení a prominutí úplaty

Úplata může být snížena nebo prominuta. Podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy – Úplata ve školní družině.

 

Neuhrazení úplaty

V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>