• 1. stupeň - od 15:30 do 17:00
 • 2. stupeň - od 16:00 do 17:30
Třídní schůzky Vratimov 17. 9. 2019

Historie školy  

Jak to všechno začalo

 

V červnu 1956 se občané Vratimova shromáždili k neobvyklé slavnosti – k základům stavby nové školy. Slavnostní položení základního kamene, do kterého byly vloženy československé mince a pamětní list, se konalo v neděli 23. září 1956. Důvody byly zřejmé. Na místě obcí Kunčic a Bartovic začal v roce 1948 vyrůstat mohutný hutní kombinát – NHKG, obyvatelé z těchto míst se stěhovali do Vratimova, do nově postavených rodinných domů. Následovala výstavba obytných domů pro zaměstnance nových závodů. Počet obyvatel v obci vzrostl do roku 1956 na 4 520 a školní mládež dosáhla počtu 680.

 

Dosavadní škola již nedostačovala, a proto místní národní výbor zahájil jednání s HNKG a výsledkem bylo započetí přípravných prací ke stavbě nové školy. A tehdy, 23. září 1956, byl k ní slavnostně položen základní kámen – za hojné účasti vratimovských občanů. 29. srpna 1957 se obyvatelé dočkali kolaudace stavby. Do 1. září 1957 se podařilo školní budovu dokončit, později přibyla tělocvična a místnosti pro družinu mládeže. Slavnostní otevření proběhlo již 15. září stejného roku.

 

Historie v datech

 • 1959/60 – zahájena výstavba tělocvičny, polytechnického pavilonu, dílny, jídelny. Do práce se zapojovali i žáci školy v rámci pracovní výchovy.
 • 1959/60 – SRPŠ zakoupilo pozemek v Kunčicích p. Ondřejníkem, kde instalovalo dřevěný domek zakoupený na NHKG. Měl sloužit k rekreaci žáků.
 • 15. 10. 1960 kolaudován tělovýchovný pavilon s jídelnou, v níž odpoledne byla ŠD.
 • 1962/63 – pavilon – provizorně se učí dvě třídy.
 • 1966/67 – dokončena výstavba polytechnického skladiště.
 • 1967/68 – do všech tříd položeny parkety.
 • 1978 – družba se školou v Zákopčí u Čadce - do r. 1981.
 • 1981 – poprvé škola v přírodě.
 • 1984/85 – 1. - 8. roč. – desetiletá povinná škol. doch.
 • 1984/85 – družba se školou v Ostravě – Porubě.
 • 1990 – učebna výtvarné výchovy.
 • 1990/91 – začátek pravidelné výuky anglického a německého jazyka.
 • 1. 1. 1994 – škola vstupuje do právní subjektivity.
 • 1994/95 – modernizace učebny Ch – F, projekt přestavby půdních prostor.
 • 1995 – modernizace učebny výtvarné výchovy, úprava jídelny, teplovod.
 • 1996/97 – vybudována počítačová učebna, zatím bez PC.
 • 1997/98 – vzdělávací program Národní škola.
 • 1998/99 – sportovní třída.
 • 1998 – počítače – sponzoři.
 • 2002 - připojení Horních Datyň.

 

Soutěže

Největšího úspěchu dosáhli žáci ve školním roce 2009/2010:

 

 • v korespondenční matematické soutěži, v níž se v celostátním finále umístili na 1. místě,
 • v mezinárodní soutěži Tvoříme vlastní nakladatelství se 2 žáci 2. třídy umístili na 2. místě,
 • ocenění za výtvarné zpracování příběhu dostal 1 žák 3. třídy a za literární zpracování 3 žáci 7. třídy,
 • ocenění získal jak školní časopis ŠKOLÁČEK v soutěži „Náš časopis 2010“, tak školní časopis ZŠ Horní Datyně v regionálním kole soutěže „Dárek pro Zemi“.

 

Ve školním roce 2011/2012 dosáhli naši žáci výborného umístění např.:

 

 • v okresním kole olympiády z českého jazyka (4. místo),
 • ve výtvarné soutěži Zdravý komín pod záštitou MŽP se žáci 2. A třídy umístili na 2. místě,
 • v celostátní internetové soutěži Payseccup 2011/2012 obsadili naši žáci 1., 2., 3., 4., 10. a 11. místo. Soutěžní otázky jsou z oblasti zeměpisné, finanční gramotnosti a bezpečného internetu. Vítězný kolektiv 6. A třídy vyhrál pro školu 2 notebooky a hlavně pro sebe 4 denní školní zájezd do Švýcarska. Na 2. místě se umístil kolektiv 9. B třídy, na 3. místě 8. B a na 4. místě 8. A. Kolektivy na 2. až 4. místě vyhrály pro školu ještě 1 notebook, 1 digitální kameru a 1 digitální fotoaparát. Jednotliví žáci získali rovněž hodnotné ceny.

 

Velmi úspěšní jsou naši žáci v soutěžích PAYSECCUP, EUROREBUS, Videopohlednice z mého města, Výtvarně znalostní soutěž nakladatelství Albatros, Barevný podzim, Zdravý komín,  www.najdi.seznam.cz nebo TAKTIK výzva 2011. Rovněž se zúčastňujeme soutěží organizovaných Slezskou bránou, ať jsou to vědomostní, či sportovní disciplíny.

Znalosti a schopnosti našich žáků ověřujeme také testováním celostátním nebo i mezinárodním. Prezentaci výsledků celoroční práce provádíme v rámci Dne otevřených dveří v prosinci nebo v jarních měsících (vánoční nebo velikonoční jarmark).

jaNKLajkladkjdnckjdnvkj
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Školní časopis

  Online školní časopis

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>