Školská rada

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagoickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedální školské rady svolává ředitel školy.

 

 

Členové Školské rady Základní školy Vratimov, Datyňská 690

 

 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Iva Březinová, Ing. Lenka Kičmerová, Mgr. Zuzana Tvardková
 • za Město Vratimov: MUDr. Alice Dudová, Mgr. Erika Herzová, Mgr. Kateřina Čechová
 • za KRPŠ (zákonní zástupci): Ing. Aleš Mičulka, Iveta Hradilová, DiS. Barbora Franková
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>>>