• 1. stupeň - od 15:30 do 17:00
 • 2. stupeň - od 16:00 do 17:30
Třídní schůzky Vratimov 17. 9. 2019

Školská rada

 

Školská rada je orán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagoickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě škkoly.

 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagoičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedální školské rady svolává ředitel školy.

 

 

Členové Školské rady Základní školy Vratimov, Datyňská 690

 

 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Iva Březinová, Mgr. Iva Urbancová, Mgr. Markéta Konečná
 • za Město Vratimov: MUDr. Alice Dudová, Mgr. Erika Herzová, Mgr. Kateřina Čechová
 • za KRPŠ (zákonní zástupci): Ing. Aleš Mičulka, Iveta Hradilová, DiS. Barbora Franková
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Školní časopis

  Online školní časopis

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>