Konzultace Horní Datyně 17. 1. 2019 od 15:00 do 17:00

 • 1. stupeň - od 15:00 do 17:00
 • 2. stupeň - od 15:00 do 17:00
Konzultace Vratimov 15. 1. 2019

Oddělení školní družiny ve školním roce 2018/2019

 

Ranní oddělení

Oddělení Třídy Vychovatelka Místo
ŠDR 1 1. B, 3. A, 4. B, 4. C Dagmar Mravcová Nové oddělení ŠD
ŠDR 2 1. A, 2.A, 2. B, 4. A Veronika Vašíčková Pavilon
ŠDR 3 1.C, 2. C, 3.B Simona Konvičná Horní Datyně

 

Odpolední oddělení

Oddělení Třídy Vychovatelka Místo
ŠD 1 2. A, 4. A, 4. B Renáta Krupová Nové oddělení ŠD
ŠD 2 1. A, 1. B Mgr. Dagmar Demběcová Pavilon
ŠD 3 3. A, 4. C Dagmar Mravcová Nové oddělení ŠD
ŠD 4 2. B Veronika Vašíčková Pavilon
ŠD 5, 6 1. C, 2. C, 3. B Simona Konvičná (Deutschmannová), Petra Priesnitzová Horní Datyně

 

 

Úplata ve školní družině pro školní rok 2018/2019

 

Úplata ve školní družině

Úplata ve školní družině se platí vždy předem. Měsíční výše školného není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině. Školné se platí vždy předem. Plátcům (zákonným zástupcům) nevzniká nárok na vrácení poměrné části zaplaceného školného v případě nepřítomnosti dítěte ve školní družině. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

  1. Úplata za ranní a odpolední družinu

Úplata za ranní i odpolední družinu ve výši Kč 130,-- měsíčně je splatná předem:

 • 1. splátka za období září až prosinec ve výši Kč 520,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.
 • 2. splátka za období leden až červen ve výši Kč 780,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.
 • Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši Kč 1.300,-- na celý školní rok (splatný do 25. 8. 2018).

 

  1. Úplata za ranní družinu

Úplata za ranní družinu ve výši Kč 50,-- měsíčně je splatná předem:

 • 1. splátka za období září – prosinec ve výši Kč 200,-- je splatná do 25. 8. běžného roku.
 • 2. splátka za období leden – červen ve výši Kč 300,-- je splatná do 20. 1. běžného roku.
 • Je možné využít jednorázový vklad na účet ve výši 500,- Kč na celý školní rok splatný do 25. 8. běžného roku.

 

  1. Způsob úhrady

Úplata se hradí bezhotovostním platebním stykem na účet č. 1684240359/0800. Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno celé jméno a příjmení dítěte + třída.

Na základě žádosti zákonných zástupců a po zvážení všech skutečností lze placení upravit individuálně.

 

  1. Úplata může být snížena nebo prominuta. Podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy – Úplata ve školní družině.
  2. V případě neuhrazení školného v řádném termínu nebo do 5 kalendářních dnů po splatnosti, bude žák na základě rozhodnutí ředitelky školy automaticky vyloučen z pravidelné docházky do školní družiny.

 

Vnitřní řád školní družiny a Úplata ve školní družině budou projednány na Pedagogické radě dne 20. 6. 2018 s účinností od 1. 9. 2018.

Dokumenty školní družiny Velikost souboru
Přihláška do školní družiny 554 kB Stáhnout   

Ranní školní družina 2017/2018

Družina Místnost Učitel
ŠD R1 Pavilon Dagmar Mravcová
ŠD R2 Učebna 1. A Renáta Krupová
ŠD R3 Horní Datyně Simona Deutschmannová
Odpolední školní družina 2017/2018
Družina Místnost Učitel
ŠD 1 Učebna 1. A Renáta Krupová
ŠD 2 Učebna 1. B Mgr. Dagmar Demběcová
ŠD 3 Pavilon Dagmar Mravcová
ŠD 4 Horní Datyně Simona Deutschmannová
ŠD 5 Horní Datyně Petra Priesnitzová

 

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Školní časopis

  Online školní časopis

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>>>