KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY (KRPŠ)

 

E-mail: krps@zsvratimov.cz

 

Klub rodičů a přátel školy, jehož členové jsou z řad rodičů žáků školy, úzce spolupracuje s vedením a pedagogy školy. Přijímá k řešení podněty rodičů. Hlavní náplní KRPŠ je organizování školního plesu a karnevalu, pomoc s organizací Dne sportu.

 

Výtěžek z pořádaných akcí a příspěvků rodičů žáků, je věnován dětem a rozvoji školy. Hradí se z něj dopravné dětí na lyžařské výcviky, do školy v přírodě, na sportovní a vědomostní soutěže, nemalá část je také věnována na modernizaci a vybavení učeben. 

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>