Mimořádné opatření  

Vážení rodiče,

 

na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 ruší až do odvolání výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách.

Prosíme, abyste sledovali webové stránky školy a kontrolovali e-maily z důvodu komunikace s třídními učiteli.

 

Děkujeme.

 

Mimořádné opatření - odkaz

 

Koronavirus  

Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie, Ministerstvo zdravotnictví 6. 3. 2020 vydalo nové mimořádné opatření.

"S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.


Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.


Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova."

Toto opatření již má jasný a konkrétní dopad do práv a povinností jednotlivých dětí/žáků/studentů a zaměstnanců a musíte se jím řídit. Doporučuji tedy všechny zaměstnance a zákonné zástupce o opatření informovat.

Pokud se během příštího týdne zúčastní výuky někdo, o kom prokazatelně víte, že na něj dopadá výše uvedené opatření, postupujte dle § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jako při předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.

Pokud někdo plánuje cestu do Itálie, až se vrátí, musí nuceně zůstat v karanténě po konzultaci se svým praktickým lékařem.

 

MŠMT: Mimořádné opatření a karanténa - dokumenty ke stažení ZDE

Porazili jsme 42 škol z Ostravy a okolí  
Zobrazit více

 • odkaz Schránka důvěry
 • odkaz Online žákovská
 • odkaz Školní družina
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>