Letos opět „přineseme svět“ do našeho malého města ZŠ Datyňská!

 

Projekt AIESEC, který má na naší škole už skoro své čestné místo!

 

Od 1. do 8. října budou na naší škole pobývat zahraniční studenti, stejně jako loňský rok. Společně se studenty tak oslavíme i den jazyků, jehož obecným cílem je upozornit na důležitost studia jazyků a mnohojazyčnosti. Studenti z Ruska, Bosny a Iránu nám vnesou do výuky oblak multikulturního entusiasmu a pomohou tak zajistit žákům přístup k mezinárodnímu prostředí. Žáci budou mít opět štěstí a jedinečnou možnost seznámit se se zvyky, tradicemi a odlišnostmi v jiných zemích a stanou se tak generací, která „prolomí ledy“ mezikulturní bariéry.

 

Všichni stážisté, kteří budou pobývat na naší škole, jsou vysokoškolsky vzdělaní mladí lidé. Jako vždy mají v zásobě dávku humoru, s níž představí prezentace o své zemi. Aktivně se zapojí do výuky, otevřeni vést jakoukoli diskusi s našimi žáky.

 

Našim cílem je ukázat žákům cestu k toleranci napříč různými národy a zapracovat tak na odbourání vžitých předsudků a stereotypů. Nejen to, našim žákům bude tímto nabídnuta jedinečná možnost uvažovat hlouběji o odlišných sociálních a kulturních pojetích, než s jakými se většinou doposud setkali.  Pevně věříme, že se nám to s pomocí zahraničních stážistů a našich milých kolegů podaří!

 

Mgr. Darja Kuchařová

a kolektiv

 

 

Školní rok - 2017 Administrátor 11.11.2017

První říjnový týden se ve spolupráci s projektem AIESEC stala naše škola moderním výukovým centrem a vytvořila zázemí pro poznání multikulturního světa. Všichni žáci prvního i druhého stupně měli jedinečnou možnost poznat studenty z Bosny, Ruska a Iránu. Zahraniční stážisté pobývali na naší škole týden a prostřednictvím svých prezentací i krátkých video upoutávek, poukázali na zajímavosti a odlišnosti svých zemí a nabídli tak pohled do svých „domovů.“ Prezentace těchto mladých studentů probíhaly v anglickém jazyce, což napomohlo k motivaci dětí při učení cizího jazyka. To je také zároveň i jedním z cílů neziskové organizace AIESEC.

 

Pro starší žáky bylo zvlášť přínosné seznámení s odlišnou kulturou, tradicemi i zvyky těchto zemí. Ti odvážnější kladli s plným nasazením stážistům otázky, učili se slova v perštině, vyptávali se na záliby, trávení volného času a mnoho dalších věcí. Přestože ne každý této možnosti využil, stali se alespoň součástí poznání multikulturního světa, jehož jsme součástí.

 

Pro mladší žáky se nejzábavnější částí staly hry a samotné prezentace mladých studentů. Pro všechny žáky bez rozdílu věku se tato akce stala přínosem, osobním obohacením, poznáním a krokem k otevřenosti a toleranci. Žáci se mohli přesvědčit, že i v zemích, kde to neočekávají, žijí vzdělaní a moderně smýšlející lidé.

 

Velké poděkování patří hostitelským rodinám, které se dobrovolně a bez předsudků ujaly zahraničních studentů a poskytly jim pobyt v příjemné rodinné atmosféře. Nejenže stážistům nabídli ubytování a stravu, ale také zajistili kvalitní a plnohodnotný program během jejich volného času. Zaslouží si tedy, abych jim jmenovitě ještě jednou poděkovala. Paní Tumlířová, její syn Marco a dcera Monica se perfektně postarali o studenta z Iránu. Rodina Mičulkova a jejich dcera Kateřina hostili studentku z Bosny. V neposlední řadě si hostitelskou roli na vlastní kůži vyzkoušel i náš kolega pan učitel Oršulík, který se postaral o studentku z Ruska.

 

Velmi si ceníme jejich ochoty a pohostinnosti, nadhledu a duchaplnosti, kterou při této dobrovolnické činnosti prokázali.

 

Markéta Ogeerová

 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>>>